Registrering har sina fördelar

Online-registrering ger dig möjlighet att hantera och överblicka din produktgaranti.

Produktregistrering är frivillig; underlåtenhet att registrera påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.