Registrering har sine fordeler

Nettbasert registrering betyr at du kan administrere og se din produktgaranti.

Produktregistrering er valgfritt; at du ikke registrerer vil ikke ha innvirkning på dine juridiske rettigheter.