Registrace má své výhody

Online registrace vás opravňuje ke správě a zobrazení záruky vašeho produktu.

Registrace produktu je dobrovolná; nezaregistrování neovlivní vaše zákonná práva.